derpiegenmiss

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לבנות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שהתשלום עבור הנדל"ן נופל אך ורק בכתפיה של הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרסי עובדים מובנת. טיפים מגברים העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – לספק לעובדים עבודה הגונה עם רווחים טובים, ולקוחות מעוניינים מספקים שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לפתח שותפות ארוכת שנים, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.