racetali

עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים ראויים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן אך ורק על חשבון העובדת. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה לקידום בנות. בנות משאירות מתנות מלקוחות באופן אישי. משימת העדיפות של חברת הליווי שלנו ישראל נערות ליווי באילת – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים מעולים, ולקוחות עשירים מציעים שירותים ישירות את הנכס הטוב ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתפוך לעיוות הן לעובדים והן ללקוחותינו.